Contact

Herinneringsservice

Wilt u een persoon of bedrijf herinneren aan een bepaalde afspraak, betaling of evenement? Met de herinneringsservice Annabel is dit gemakkelijk en dit bespaart u een hoop geld.

Herinneringsservice Annabel

Met Annabel kunt u bedrijven of personen op een persoonlijke manier benaderen. Via telefoon of sms kan een bepaalde boodschap overgebracht worden. Hierdoor worden belangrijke zaken met herinneringsservice Annabel niet vergeten. Mensen ervaren het ook als pretig om op deze manier benaderd te worden.

Herinneringsservice voor de zorg

De herinneringsservice kan voor verschillende doeleinden ingezet worden en dit kan u veel geld besparen of goede reacties opleveren bij uw doelgroep. Herinneringsservice Annabel wordt al veel ingezet in de zorg sector om patiënten te herinneren aan een afspraak met een specialist. Daarnaast zijn huisarten ook zeer gebaad bij deze vorm van communiceren met patiënten. Het aantal no show gevallen zullen sterk afnemen.

Lees meer

Herinneringsservice bij incasso

Naast de zorg wordt de herinneringsservice ook veel ingezet voor achterstallige betalingen. Zo zijn incassobureaus zeer tevreden over de herinneringsservice Annabel en zien ze duidelijk resultaat bij de benadering van debiteuren van bedrijven.

Lees meer

Herinneringsservice bij evenementen

De herinneringsservice is ook ideaal in te zetten voor evenementen. Herinner uw bezoekers aan de datum en tijd van het evenement of heeft u met uw evenement een bepaalde marketingsactie die alle bezoekers moeten bereiken? Dan is dit makkelijk realiseerbaar met de herinneringsservice Annbel.

Lees meer